See the video of the meeting 12 November

Screenshot from the video of the meeting.

Video from the meeting on Profile Areas at Lund University, 12 November 2021

On 12 November 2021 an information meeting on profiling at Lund University was held. The meeting was held on-line and was open to all staff. Vice-Chancellor Erik Renström started by presenting profiling at Lund University. Pro Vice-Chancellor Per Mickwitz continued by presenting the process for notification of interest to become a profile area and criteria at Lund University.

A question and answer-session followed, where all incoming questions were answered live by the vice-chancellor and pro vice-chancellor. The meeting ended with vice-chancellor summing up next steps in the process on identifying profile areas at Lund University.

SVENSKA

Inspelad video från mötet om profilområden vid Lunds universitet, 12 november 2021

Den 12 november 2021 hölls ett informationsmöte om profilområden vid Lunds universitet. Mötet hölls online och var öppet för alla medarbetare. Rektor Erik Renström inledde med en presentation om profilering på Lunds universitet. Vicerektor Per Mickwitz fortsatte med att presentera processen för att anmäla intresse för att bli ett profilområde vid Lund universitet.

Efter presentationerna följde en frågestund, där alla deltagare kunde ställa frågor. Alla inkommande frågor besvarades under mötet av rektor och vicerektor. Mötet avslutades med att rektor summerade vilka steg som följer i den fortsatta processen med att identifiera profilområden vid Lunds universitet.

Mötet hölls på engelska, men textning finns på svenska, gå in under inställningar och välj undertext.

November 18, 2021

This entry was posted in

Video